Domov sociálních služeb Chotělice, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 59

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9445282
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Smidary 89,50353 Smidary
 • Telefon: 495496204
 • E-mail: info@dsschotelice.cz
 • Web: www.dsschotelice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou podporu a pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí ani navazující terénní či ambulantní služby. Jedná se o dospělé osoby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova sociálních služeb Chotělice je poskytovat prostřednictvím celoroční pobytové sociální služby podporu a péči lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří ani s pomocí rodiny, terénních či ambulantních služeb nemohou žít v domácím prostředí.

Domov se snaží individuálním přístupem posilovat jejich sociální kompetence a umožnit tak našim klientům důstojné prožití života srovnatelného s životem svých vrstevníků žijících v domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Domov sociálních služeb Chotělice poskytuje registrovanou sociální službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“. Dle §48 Zákona o sociálních službách zajišťuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) sociálně terapeutické činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jednotlivé úkony jsou klientům poskytovány individuálně, na základě individuálně vyhodnocených potřeb a vyhodnocení nezbytné míry podpory.

https://www.dsschotelice.cz/poskytujeme/

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník viz. web. odkaz:  https://www.dsschotelice.cz/cenik/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov sociálních služeb Chotělice

IČ poskytovatele

579025

Kontaktní údaje na poskytovatele