Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko H.Králové, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s vážným zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 15 a více let, jejich rodinám, přátelům, širokému okolí a ostatní laické i odborné veřejnosti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na okolní společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je potřeba.

3. Nabízené činnosti

Služba klientům nabízí: podporu v akceptaci postižení, informace ve zvládnutí života s omezeným zrakovým vnímáním, vhodných úpravách prostředí, v systému sociálního zabezpečení, návazných službách, ve výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zácvik v jejich obsluze, nácvik dovedností v péči o sebe, domácnost a její členy, v orientaci a samostatném pohybu v prostoru, ve čtení a psaní Braillova písma, psaní na klávesnici počítače a vlastnoručního podpisu, čtení reliéfních zobrazení a zvládání sociálních dovedností.

4. Specifika služby

Služba působí po celém území Královéhradeckého kraje v ambulantním středisku nebo místě bydliště uživatelů. Její charakter je převážně individuální dle potřeb jednotlivých uživatelů. Služby jsou však poskytovány i ve skupině v ambulantním středisku v Hradci Králové. Zájemce o službu se může přijít poradit jednorázově, anebo může dlouhodobě spolupracovat na nácviku nových dovedností.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  9:00-15:30
   Úterý  :  9:00-15:30
   Středa  :  9:00-15:30
   Čtvrtek  :  9:30-12:30
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  13:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Ambulantní středisko se nachází v prvním patře nákupního komplexu. Je však vybaveno schodolezem, tj. návštěva imobilní osoby je možná anebo se setkání uskuteční v terénu. Z hlediska osob se zrakovým postižením je středisko plně bezbariérové.

Název poskytovatele

Tyfloservis, o.p.s.

IČ poskytovatele

26200481

Kontaktní údaje na poskytovatele