Spokojený domov, o.p.s., § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Doprovod
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jičín

 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 5

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 7+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby s kombinovaným postižením

Osoby s mentálním postižením

Osoby s tělesným postižením

Osoby se zdravotním postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

 • pomáhát lidem se sníženou soběstačností zůstat co nejdéle ve vlastním, domácím prostředí.

Cíl služby:

 •  Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které v důsledku snížené soběstačnosti či handikepu nestačí.
 •  Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.
 •  Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 •  Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele nejen v jeho přirozeném prostředí.
 •  Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.
 •  Poskytovat osobní asistenci i na malých obcích

 

Smysl služby:

 • je poskytnout alternativu pro člověka (omezeného v důsledku vyššího věku nebo některého ze zdravotního postižení) k životu ve vlastním prostředí před umístěním pobytové či ústavní péče.

3. Nabízené činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně

pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zpostředkování kontaktu se společenkým prostředím

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Možnost nepřetržité dostupnosti služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle aktuálního znění vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za odebrané služby je možna přes účet nebo v hotovosti. Fakturace probíhá každý měsíc (cca 15.) za měsíc zpětně. Úhrada je vždy za skutečně spotřebovaný čas, který se eviduje pomocí čtecího zařízení, které má každý pracovník v sociálních službách poskytující osobní asistenci.

sazebník: http://www.spokojeny-domov.cz/UserFiles/file/oa_sazebnik_zakladnich_cinnosti.pdf

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava uživatele služebním osobním autem nebo s plošinu, dohled po telefonu, přeprava osobního a ložního prádla do prádelny.

sazebník: http://www.spokojeny-domov.cz/UserFiles/file/oa_sazebnik_fakultativnich_sluzeb%202018.pdf

Architektonická bezbariérovost

ANO

Poskytujeme terénní sociální službu. Přístup do kanceláře na adrese: Křižíkova 1099, 506 01  Jičín, je plně bezbariérový.

Název poskytovatele

Spokojený domov, o.p.s.

IČ poskytovatele

29043913

Kontaktní údaje na poskytovatele