Spokojený domov, o.p.s., § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Půjčování komenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jičín

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 3+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob

Cílové skupiny:
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním
U všech takových uživatelů se jedná o dlouhodobý nebo trvalý stav, který nelze léčbou zcela odstranit, lze však nepříznivý dopad zdravotního postižení zmírnit soustavou promyšlených opatření. Zdravotní postižení roste s přibývajícím věkem a stává se handicapem, invaliditou, nemocí, neschopností atd.
Věková struktura cílové skupiny:
Děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 3 let
Děti mladšího školního věku (7 - 10 let)
Děti staršího školního věku (11 - 15 let)
Dorost (16 - 18 let)
Mladí dospělí (19 - 26 let)
Dospělí (27 - 64 let)
Mladší senioři (65 - 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

„Osobní asistencí pomáháme osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí.“

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení či nemoc, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu.
 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.
 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele nejen v jeho přirozeném prostředí.
 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.
 • Poskytovat osobní asistenci i na malých obcích.

 

Smysl služby:

 • je poskytnout alternativu pro člověka (omezeného v důsledku vyššího věku nebo některého ze zdravotního postižení) k životu ve vlastním prostředí před umístěním v pobytovém zařízení.

3. Nabízené činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně

pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zpostředkování kontaktu se společenkým prostředím

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Možnost nepřetržité dostupnosti služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle aktuálního znění vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za odebrané služby je možna přes účet nebo v hotovosti. Fakturace probíhá každý měsíc (cca 15.) za měsíc zpětně. Úhrada je vždy za skutečně spotřebovaný čas, který se eviduje pomocí čtecího zařízení, které má každý pracovník v sociálních službách poskytující osobní asistenci.

sazebník: Sazebníky Osobní asistence

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava uživatele služebním osobním autem nebo s plošinu, dohled po telefonu, přeprava osobního a ložního prádla do prádelny.

sazebník: Sazebníky Osobní asistence

Architektonická bezbariérovost

ANO

Poskytujeme terénní sociální službu. Přístup do kanceláře na adrese: Křižíkova 1099, 506 01  Jičín, je plně bezbariérový.

Název poskytovatele

Spokojený domov, o.p.s.

IČ poskytovatele

29043913

Kontaktní údaje na poskytovatele