Spokojený domov, o.p.s., § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Dohled během dne
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Doprovod
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jičín

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 27+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby se zdravotním postižením a senioři.
  Věková struktura cílové skupiny:
  - mladí dospělí (19-26let), dospělí (27-64), mladší senioři (65-80) a starší senioři (nad 80let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

„Pečovatelskou službou umožňujeme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný život ve vlastním, domácím prostředí v průběhu celého dne, a to po celý týden, dle přání uživatele“.

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránila jeho nepříznivá životní situace či zdravotní stav, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu (blíže viz dokument „Definice nepříznivé životní situace“).
 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.
 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb.
 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.
 • Poskytovat pečovatelskou službu i na malých obcích.
 • Rozvíjet, udržovat a prohlubovat spolupráci s OÚ, městy, kraji.

 

Smysl služby:

 • je poskytnout alternativu pro člověka (omezeného v důsledku vyššího věku) k životu ve vlastním prostředí před umístěním pobytové či ústavní péče.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozshu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

4. Specifika služby

Služba je poskytována 7 dní v týdnu od 6:00 hodin do 22:00 hodin

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  06:00-22:00
   Pondělí  :  06:00-22:00
   Úterý  :  06:00-22:00
   Čtvrtek  :  06:00-22:00
   Pátek  :  06:00-22:00
   Sobota  :  06:00-22:00
   Neděle  :  06:00-22:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle aktuálního znění vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za odebrané služby je možna přes účet nebo v hotovosti. Fakturace probíhá každý měsíc (cca 15.) za měsíc zpětně. Úhrada je vždy za skutečně spotřebovaný čas, který se eviduje pomocí čtecího zařízení, které má každý pracovník v sociálních službách poskytující osobní asistenci.

sazebník: Sazebníky Pečovatelská služba

 

 

 

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava uživatele služebním osobním autem nebo s plošinu, dohled po telefonu, přeprava osobního a ložního prádla do prádelny.

sazebník: Sazebníky Pečovatelská služba

Architektonická bezbariérovost

ANO

Poskytujeme terénní sociální službu. Přístup do kanceláře na adrese: Křižíkova 1099, 506 01  Jičín, je plně bezbariérový.

Název poskytovatele

Spokojený domov, o.p.s.

IČ poskytovatele

29043913

Kontaktní údaje na poskytovatele