Sportem proti bariérám, z.s., § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Nová Paka, Hořice

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 3+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- děti od 3 let se zdravotním nebo mentálním postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senioři bez omezení věku

2. Smysl, poslání a cíl služby

 • Posláním služby Osobní asistence „Sportem proti bariérám, z.s.“ je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením, překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem.
 • Posláním poskytování osobní asistence u dětí se zdravotním a mentálním postižením je co největší možná integrace mezi ostatní děti ve všech školních zařízeních, v zájmových kroužcích a návštěvách kulturních a sportovních akcích. 
 • Naší snahou je poskytovat osobní asistenci odborně tak, aby klient byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny a ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 • Při zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost klienta.
 • Kvalifikovaní osobní asistenti dbají na kvalitu služby, motivaci našich klientů a individuální přístup.
 • Služba je poskytována v domácnosti klienta a zahrnuje zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Nabízené činnosti

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně
 3. pomoc při zajištění stravy
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu 24hodin denně

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

6,- Kč za 1km při dovozu klienta na požadované místo a zpět

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domeček plný koleček, z. s.

IČ poskytovatele

27031161

Kontaktní údaje na poskytovatele