Dům Žofie, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnutí azylu
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Dvůr Králové nad Labem

 • Kapacita počet lůžek: 11

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem (od 18 let věku), které:

 • nemají bydlení z různých důvodů,
 • nejsou schopny tuto situaci řešit bez pomoci vlastními silami,
 • jsou však motivovány ke změně, tj. chtějí a mohou tuto změnu uskutečnit,
 • a jsou zároveň orientované v čase, místě a umí se o sebe postarat v oblasti péče o sebe.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby azylový dům, poskytované v Domě Žofie, je pomoc s řešením nepříznivé sociální situace a podpora v návratu zpět do běžného způsobu života osobám starším 18 let s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem a v obcích správního obvodu města, které z různých příčin ztratily bydlení, a které současně nejsou schopné tuto kritickou životní situaci řešit vlastními silami.

Cílem služby je, aby uživatelé:

a)   vyřešili svou bytovou situaci (zajistili si např. nájemní či sociální byt, ubytovnu, jinou sociální službu nebo bydlení s rodinou, aj.)

b)   zajistili si pravidelný finanční příjem a měli možnost řešit svou finanční situaci (finanční závazky).

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti:

1. poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro úklid, praní, žehlení a výměny ložního prádla,
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • zajištění potřebných dokumentů, nutných k vyřízení dávek v hmotné nouzi či dávek sociální péče,
 • pomoc se žádostí o starobní či invalidní důchod,
 • zajištění základních osobních dokladů, (občanský průkaz, průkaz pojištěnce, rodný list, zdravotní dokumentaci),
 • doklady o studiu,
 • pomoc s administrativními úkony v rámci řešení soudních sporů (při sepsání odvolání, při sepsání žádosti o zahlazení odsouzení, žádost o pozastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, apod.),
 • pomoc při dohledání důležitých dokumentů (sepsání dotazovacího dopisu, potvrzení
  o invaliditě, potvrzení o zaměstnání (doby zaměstnání, doby evidence na ÚP),
 • pomoc při žádostech o přiznání dávek státní sociální podpory (příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
 • spolupráce s adiktologem a dalšími odborníky při řešení nepříznivé sociální situace uživatelů

Fakultativní činnosti:

Praní osobního prádla (možnost za úhradu využít pračku a prací prášek).

4. Specifika služby

Vedle základních a fakultativních činností je uživatelům, v případě potřeby, nabízena:

 1. potravinová pomoc
 2. sociální šatník
 3. hygienická pomoc

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za služby a ubytování v Domě Žofie

Úhrada za základní činnosti sociální služby činí 150,- Kč za jeden den. 

V ceně poskytnutých služeb je zahrnuto:

1. ubytování,
2. umožnění celkové hygieny těla,
3. vytvoření podmínek pro přípravu stravy, zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

Dále je v ceně zahrnuto:

 1. osvětlení společných prostor,
 2. spotřeba elektrické energie,
 3. spotřeba studené vody,
 4. spotřeba teplé vody,
 5. svoz domovního odpadu,
 6. koncesionářské poplatky za TV a rozhlas (ve společenské místnosti),
 7. vytvoření podmínek pro žehlení osobního prádla,
 8. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu,
 9. výměna ložního prádla a jeho praní a žehlení (2x měsíčně),
 10. údržba.

Výměna ložního prádla

 1. Poskytovatel vyměňuje uživateli ložní prádlo pravidelně jednou za 14 dní, pokud není důvod k častější výměně ložního prádla.

Úhrada za použití pračky

 1. Praní osobního prádla je fakultativní činnost, která se řídí níže uvedenou úhradou.
 2. Prací prostředky používá uživatel své vlastní, nebo mu je na základě úhrady vydá poskytovatel.

Výše úhrad:

 1. použití pračky (jeden prací cyklus)          30,- Kč 
 2. prací prášek (na jeden prací cyklus)        10,- Kč

Ceník naleznete konkrétně zde: https://www.psdvurkralove.cz/uhrady-za-sluzby-cenik

 

Fakultativní činnost

ANO

Praní osobního prádla (možnost za úhradu využít pračku a prací prášek).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vstup do budovy je z jedné strany bezbariérový, rovněž je bezbariérový jeden pokoj, ostatní prostory nejsou vhodné pro osoby vyžadující bezbariérový přístup.

Název poskytovatele

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

IČ poskytovatele

75065649

Kontaktní údaje na poskytovatele