Domov U Biřičky,Hradec Králové, § 50 - Domovy se zvláštním režimem

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Hradec Králové

 • Kapacita počet lůžek: 56

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 60+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5804478
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem
 • Adresa: K Biřičce 1240,50008 Hradec Králové
 • Telefon: 720 052 834
 • E-mail: hchlumska@ddhk.cz
 • Web: www.ddhk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby poskytujeme seniorům s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně seniorům, kteří prokazatelně měli většinu svého života bydliště na území Královéhradeckého kraje nebo seniorům jejichž rodinní příslušníci mají bydliště na území Královéhradeckého kraje. 

Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena pro osoby:

a) především z Královehradeckého kraje

b) zejména starší 60 let

c) které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí

d) které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

e) které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu nabízených služeb v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobních aktivit a záležitostí

f) kterým péči nelze zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami v domácnosti nebo domovem pro seniory

g) kterým hrozí riziko sociální izolace

h) jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled a ubytování v prostoru uzpůsobeném k bezpečnému pohybu

i) kteří nevyžadují celodenní intenzivní zdravotnickou péči

Sociální služba je poskytována 24 hod. denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova U Biřičky je poskytování celodenní podpory a péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, kteří z důvodu vysoké závislosti na péči druhé osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

 

Principy Domova U Biřičky jsou:

1.    Ochrana práv, ochrana práv klientů DUB je zajišťována zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.

2.    Důstojnost, zaměstnanci respektují v maximální možné míře základní lidská práva, vlastní vůli, rozhodnutí klienta a lidskou důstojnost. Chovají se ke klientům s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé situace.

3.    Soběstačnost, zaměstnanci  poskytují péči pouze v úkonech, které klient nezvládá vlastními silami, s ohledem na udržení a aktivní podporu maximálně možné míry jeho soběstačnosti tak, aby se jeho život v domově přibližoval běžnému způsobu života vrstevníků

4.    Spolupráce, zaměstnanci organizace zajišťují činnosti sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími institucemi.

 

Cíle Domova U Biřičky jsou:

1.  bezpečné a klidné bydlení

2.  podpora v oblastech životních potřeb

3.  zajištění  důstojného života

4.   udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti sociálních služeb v DUB jsou: 

 • Poskytování ubytování formou celoročního pobytu, včetně péče o osobní a ložní prádlo
 • Poskytnutí celodenní stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

4. Specifika služby

Rozlehlá zahrada parkové úpravy. Mezigenerační spolupráce se školami, školkami. Aktivní zapojení dobrovolníků. Účast na projektech (Ježíškova vnoučata, Plníme přání seniorům atd.).  Široká nabídka aktivizačních činností. Signalizační zařízení pro přivolání personálu na všech pokojích. Dostupnost místních služeb. Přímo v Domově U Biřičky možnost využití služeb kadeřnice či pedikérky. Kavárna s prodejem drobného občerstvení v areálu domova.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Placená služba. Ceník služeb lze nalézt konkrétně zde: Ceník služeb: Domov U Biřičky (ddhk.cz) 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov U Biřičky

IČ poskytovatele

00579033

Kontaktní údaje na poskytovatele