Sociální rehabilitace pro zrakově postižené, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 8+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby se zrakovým postižením od 8 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomocí vzdělávání umožnit rozvoj znalostí a dovedností, které do určité míry kompenzují zrakové postižení a zlepšují tak začlenění do běžného života společnosti.

Cílem služby je pomoci překonávat zrakově postiženým informační a komunikační bariéry prostřednictvím náročných kompenzačních pomůcek a vzdělávání.

3. Nabízené činnosti

Pracovníci služby uživateli mohou předvést náročné kompenzační pomůcky na bázi PC, s jejichž pomocí mohou samostatně získávat a zpracovávat informace, jako je např. digitální zvětšovací lupa, čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem, dále ozvučené mobilní telefony a další pomůcky s asistivní technologií. Pracovníci doporučí uživateli vhodnou pomůcku, poskytují podporu v procesu žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. Především však učí pomůcku samostatně ovládat tak, aby byla opravdovým pomocníkem v získávání informací a práci s nimi, v komunikaci a také mnohdy při pracovním uplatnění zrakově postižených.

4. Specifika služby

Pracoviště je vybaveno speciálními softwary a náročnými kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené k vyzkoušení.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Středa  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Středa  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště se nachází ve zvýšeném přízemí činžovního domu, kam vede 8 schodů. Pokud je poskytována služba imobilní osobě, je možné domluvit poskytnutí v terénu.

Z hlediska osob se zrakovým postižením je pracoviště bezbariérové (orientační akustický majáček, hmatové označení).

Název poskytovatele

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.

IČ poskytovatele

25975498

Kontaktní údaje na poskytovatele