Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené, § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Zajistit kontakt s vrstevníky

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1792038
 • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Okružní 1135,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 495 523 729
 • E-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz
 • Web: http://www.tyflocentrum-hk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby se zrakovým postižením od 15 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je předejít společenské izolaci zrakově postižených, napomáhat udržení společenských kontaktů, motivovat k aktivnímu přístupu ve zvládání každodenních obtíží života se zrakovým postižením.

Cílem služby je přispět ke snazší adaptaci na zrakový handicap, k aktivnímu postoji k životu a zabránit společenskému vyloučení.

3. Nabízené činnosti

Služba nabízí socioterapeutické aktivity "Mozaika" - pravidelná setkávání uživatelů, kulturní a vzdělávací činnosti, besedy, přednášky, poslechové programy, aktivity procvičující sebeobslužné dovednosti (např. vaření), aktivity procvičující jemnou motoriku (výtvarné činnosti), aktivity procvičující paměťové schopnosti (trénování paměti), sportovní aktivity, výlety, pobytové akce a další.

Služba chce dávat možnosti snazší adaptace na zrakový handicap, podporovat aktivní postoj k životu, udržení společenských vazeb a kontaktů a poznávání nového. Chce podněcovat nová setkání, dávat prostor ke sdílení a výměně zkušeností ze života se zrakovým postižením.

4. Specifika služby

V případě terénních aktivit individuálně řešíme případnou potřebu doprovodu, dle kapacity služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Středa  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Středa  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní, od 12 - 13 h přestávka
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště se nachází ve zvýšeném přízemí činžovního domu, kam vede 8 schodů. Pokud je poskytována služba imobilní osobě, je možné domluvit poskytnutí v terénu.

Z hlediska osob se zrakovým postižením je pracoviště bezbariérové (orientační akustický majáček, hmatové označení).

Název poskytovatele

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.

IČ poskytovatele

25975498

Kontaktní údaje na poskytovatele