Základní a odborné poradenství pro zrakově postižené, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - Pečující
 • Půjčování komenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Jičín

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 8+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s těžkým zrakovým postižením od 8 let, jejich sociálnímu okolí, případně laické a odborné veřejnosti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomoc těžce zrakově postiženým lidem orientovat se v možnostech, které mohou zmírňovat důsledky jejich zrakového handicapu a dosáhnout větší míry samostatnosti.

Cílem je integrace do společnosti a zabránění sociálnímu vyloučení.

3. Nabízené činnosti

Ve službě uživatelům radíme, jak se vyrovnávat se svým zrakovým omezením, jaká jsou jejich práva, povinnosti a možnosti, na co mají nárok a jak a kde si to vyřídit, tedy sociálně právní poradenství. Zprostředkujeme informace o navazujících službách a kontakty na ně. Poradíme, které kompenzační pomůcky jsou pro ně vhodné, mohou si je vyzkoušet a v některých případech i zapůjčit.

Ve službě jsou zavedeny sociálně terapeutické aktivity, převážně skupinové činnosti, směrované ke zvýšení informovanosti uživatelů a k posílení jejich sociálních kontaktů.

4. Specifika služby

Služba probíhá ambulantně na pracovišti poskytovatele nebo, v případě potřeby, terénně na území Královéhradeckého kraje.

Její charakter je převážně individuální, mohou být však poskytovány i skupinové aktivity.

Na pracovišti je k dispozici pro vyzkoušení většna běžných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Specifikem této služby je výrazný informační deficit uživatelů, kteří vzhledem ke svému zrakovému postižení nemohou běžným způsobem číst a přijímat vizuální informace, a proto potřebují zprostředkovat řadu informací ze svého okolí jiným způsobem.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  od 12 - 13 h přestávka
   Úterý  :  08:00-16:00  -  od 12 - 13 h přestávka
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-17:00  -  od 12 - 13 h přestávka
   Středa  :  08:00-17:00  -  od 12 - 13 h přestávka
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště se nachází v 1. patře budovy. Přístup je plně bezbariérový (rampa, výtah). Bezbariérový je i z hlediska osob se zrakovým postižením (akustický orientační majáček, hmatové označení zvonku).

Název poskytovatele

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.

IČ poskytovatele

25975498

Kontaktní údaje na poskytovatele