SV. ANNA Domov pro matky s dětmi, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnutí azylu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Náchod

 • Kapacita počet lůžek: 76

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem zařízení je napomoci při řešení obtížné životní situace, a to zajištěním vhodného bydlení, poskytnutím podmínek pro přípravu stravy, podmínek pro osobní hygienu a pomocí při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Služba je zaměřena na rozvoj samostatnosti uživatele a vyřešení obtížné životní situace nebo zmírnění následků této situace. 
V návaznosti na základní činnosti je cílem dané sociální služby vytvářet předpoklady pro vzdělávací, výchovné, zájmové, sportovní a kulturní aktivity, které poskytují uživatelům nové znalosti, napomáhají k rozvoji schopností 
a dovedností, podporují jejich začlenění do společnosti a utvářejí smysluplné vztahy s ostatními lidmi. V tomto ohledu se jedná například o pomoc ve výchově a péči dětí, pomoc při hospodaření v domácnosti – možnost řízeného hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, podpora při rozvíjení vlastních schopností a dovedností, základní materiální zajištění.

3. Nabízené činnosti

Dočasné ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pomoc ve výchově a péči dětí, pomoc v hospodaření - možnost řízeného hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, základní materiální zajištění, podpora při rozvíjení vlastních možností a schopností uživatele 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérově je zařízeno 1. patro budovy.

Název poskytovatele

Oblastní charita Náchod

IČ poskytovatele

46524282

Kontaktní údaje na poskytovatele