Kontaktní centrum, § 59 - Kontaktní centra

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Zajištění podmínek pro hygienu

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Trutnov

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu závislosti na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9870958
 • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
 • Adresa: Procházkova 818,54101 Trutnov
 • Telefon: 499 828 144, 731 441 267, 731 441 269
 • E-mail: kcentrum@riaps.cz
 • Web: www.soltrutnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba Kontaktního centra RIAPS je určena osobám na návykových látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 let vyjma osob závislých pouze na tabáku. 

Kontaktní centrum je tedy určeno:

 • Osobám závislým na drogách či rizikovým uživatelům nelegálních drog (injekční uživatelé, dlouhodobí uživatelé)
 • Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí
 • Uživatelům legálních i nelegálních návykových látek starším 15ti let na počátku  kariéry  v oblasti NL  (experimentátoři, škodlivě užívající, rekreační uživatelé) – vybrané služby
 • Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních drog  - vybrané služby v rámci podpory v abstinenci a procesu zařazování se do společnosti
 • Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé) – vybrané služby
 • Ostatní laické i odborné veřejnosti – vybrané služby

 

 Kontaktní centrum není určeno:

 • Osobám, které popírají či nepřiznávají užívání návykových látek
 • Osobám mladším 15 let
 • Osobám závislým pouze na tabáku

Terénní služby jsou určeny osobám na návykových látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 let (vyjma osob závislých  pouze na tabáku),  které ostatní sociální a zdravotní služby pro uživatele návykových látek nechtějí nebo nemohou využívat.

 Terénní služby jsou určeny:

 • Osobám závislým na drogách či rizikovým uživatelům nelegálních drog (injekční uživatelé, dlouhodobí uživatelé)
 • Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí
 • Uživatelům legálních i nelegálních návykových látek starším 15ti let na počátku  kariéry  v oblasti NL  (experimentátoři, škodlivě užívající, rekreační uživatelé) – vybrané služby
 • Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních drog  - vybrané služby v rámci podpory v abstinenci a procesu zařazování se do společnosti
 • Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé) – vybrané služby
 • Ostatní laické i odborné veřejnosti – vybrané služby

 

Terénní služby nejsou určeny:

 • Osobám, které popírají či nepřiznávají užívání návykových látek
 • Osobám mladším 15 let
 • Osobám závislým pouze na tabáku

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra RIAPS je poskytovat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek. Poskytování těchto služeb chápe RIAPS jako veřejný závazek.

Prostřednictvím anonymně a bezplatně poskytovaných zdravotních a sociálních služeb se služba snaží:

 • předcházet zdravotním a sociálním rizikům u osob, které škodlivě či problémově užívají návykové látky, či jsou na návykových látkách závislí
 • tato zdravotní a sociální rizika zmírňovat
 • předcházet sociálnímu vyloučení osob, které škodlivě či problémově užívají návykové látky, či jsou na návykových látkách závislí
 • napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku závislosti, škodlivého či problémového užívání ocitli na okraji společnosti
 • pomáhat širšímu sociálnímu okolí osob, které škodlivě či problémově užívají nelegální návykové látky či jsou na návykových látkách závislí, řešit problémy užíváním drog způsobené

Hlavním cílem sociálních služeb poskytovaných Kontaktním centrem a terénními službami je prostřednictvím navázání a udržení kontaktu s uživateli návykových látek minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog, včetně prevence přenosu infekčních chorob. Dále se jedná o motivaci klienta ke změně životního stylu v pozitivním směru. To znamená přechod od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, odkázání a zprostředkování kontaktu na ostatní odborná zdravotnická a sociální zařízení, zvýšení kvality života cílové populace, zvýšení sociální integrace cílové skupiny.

Dalším cílem je minimalizace rizik infekčních chorob pro většinovou populaci (s tím související sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu) a poskytování pravdivých informací odborné i laické veřejnosti o drogové problematice na území okresu Trutnov, případně celé České republiky.

3. Nabízené činnosti

 I. SLUŽBY KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI

 • výměnný program (výměna stříkaček - Braun 0,5 ml; 1ml, 2ml)
 • poskytování informací ohledně relativně bezpečného užívání a bezpečného sexu
 • poskytování zdravotnického materiálu (destilované vody, filtry, alkoholové a suché tampony, kyselina askorbová, želatinové kapsle, kondomy)
 • ošetření drobných poranění (dezinfekce, náplasti, masti...)
 • hygienický servis (sprcha, praní prádla)
 • potravinový servis (káva, čaj, instantní polévky, šťáva)
 • testování uživatelů drog, sexuálních partnerů uživatelů - HIV, hepatitida typu B a C, Syfilis, těhotenské testy
 • asistence (doprovod na úřady, zdravotnická zařízení...)
 • telefonické konzultace
 • krizová intervence
 • internet pro klienty (vyhledání volných pracovních míst, e-mailová komunikace s institucemi)

II. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ UŽIVATELŮM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A JEJICH BLÍZKÝM

 • individuální poradenství (zdravotní, sociální, motivace k abstinenci, udržení motivace před nástupem do léčebny...)
 • individuální a skupinové poradenství pro rodiče a blízké osoby
 • sociální práce (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s hledáním bydlení, práce...)
 • asistence (doprovod na úřady, zdravotnická zařízení...)
 • zajištění léčby na specializovaných pracovištích, zajištění potřebných vyšetření
 • telefonické konzultace
 • krizová intervence

III. SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

 • sběr a bezpečná likvidace pohozených stříkaček
 • besedy
 • anonymní testování na infekční choroby HIV, VHC, VHB, Syfilis

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:30-16:00  -  služby Kontaktní místnosti a minimalizace rizik 8:30 - 11:00 pro uživatele alkoholu, 14:00-16:00 pro už. nelegálních NL (pouze výměnný program), Poradenské služby 14:00 - 16:00 (po předchozím obj.)
   Středa  :  12:00-17:00  -  služby Kontaktní místnosti a minimalizace rizik 12:00-17:00 pro uživatele nelegálních NL, Poradenské služby 8:00 - 11:00 a 16:00 - 17:00 (po předchozím objednání)
   Pondělí  :  8:30-17:00  -  služby Kontaktní místnosti a minimalizace rizik 8:30 - 11:00 pro uživatele alkoholu, 12:00-17:00 pro uživatele nelegálních NL, Poradenské služby 16:00 - 17:00 (po předchozím objednání)
   Čtvrtek  :  08:30-16:00  -  služby Kontaktní místnosti a minimalizace rizik 8:30 - 11:00 pro uživatele alkoholu, 12:00-16:00 pro uživatele nelegálních NL
   Pátek  :  8:30-16:00  -  služby Kontaktní místnosti a minimalizace rizik 8:30 - 11:00 pro uživatele alkoholu, 12:00-16:00 pro uživatele nelegálních NL
 •  
 • Terénní
  • Středa  :  14:00-18:30  -  Dvůr Králové nad Labem, Úpice
   Pondělí  :  09:00-11:00  -  Trutnov
   Pondělí  :  13:30-18:00  -  Hostinné, Vrchlabí
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny naše služby jsou pro bezplatné. Jediné, za co se platí, je káva (2,- Kč), instantní polévka (2,- Kč), holítko (2,- Kč/kus), zapůjčení ručníku (2,- Kč/kus)   a praní prádla (1,- Kč/kus)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ poskytovatele

00195201

Kontaktní údaje na poskytovatele