CDZ RIAPS Trutnov, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Pobytová / Ambulantní: Královéhradecký kraj, Trutnov, Trutnov

 • Kapacita počet lůžek: 4

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 16+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9379121
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Procházkova 818,54101 Trutnov
 • Telefon: 725720375
 • E-mail: lucie.skalska@riaps.cz
 • Web: www.soltrutnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována dospělým osobám s duševním onemocněním od 16 let především z regionu Trutnovsko.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je pomoc a podpora uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti.  Služby jsou poskytovány ambulantní, terénní a pobytovou formou.

3. Nabízené činnosti

Základní poskytované služby:

Nácvik dovedností pro zvládání véče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Podporujeme u uživatele vlastní iniciativu a aktivní přístup k činnostem. Klademe důraz na nácvik sociálních dovedností a samostatného jednání v různých životních situacích, např.:

 • nácvik vedení domácnosti: např. nácvik nákupů, finančního hospodaření, úklidu, praní prádla, nácvik obsluhy domácích spotřebičů
 • nácvik dovedností potřebných k jednání na úřadech: vyplňování a podepisování formulářů, složenek atd.
 • nácvik vyhledávání potřebných informací: internet, jízdní řády, veřejné vývěsky zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

nácvik sociálních dovedností přímo v přirozeném prostředí uživatelů např.:

 • nácvik cestování hromadnou dopravou,
 • společné návštěvy výstav, kulturních akcí, výlety
 • nácvik jednání a komunikace v různých sociálních situacích: na úřadech, u lékaře, při kulturních akcích atd.
 • práce s rodinou a blízkými uživatelů, resp. posilování sociálních vztahů obecně

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • edukace v oblasti zdravého životního stylu
 • tvůrčí dílna
 • výuka na PC
 • cvičení paměti
 • nácvik asertivity
 • skupinové činnosti se zaměřením na fungování v kolektivu
 • individuální rozhovor
 • společenské hry
 • expresivní terapie
 • relaxace

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a podpora při řešení:

 • poradenství,
 • pomoc při vyřizování na úřadech.
 • doprovod atd.

Poskytnutí ubytování

Poskytovatel  v  rámci  pobytové  formy sociální rehabilitace nabízí ubytování ve dvou dvoulůžkových pokojích. Kapacita je tak 4 lůžka. Ubytování je poskytováno obvykle maximálně  na  dobu  1 měsíce. Ve stanovených případech může být tato doba prodloužena.  Pobytová forma může být také 1 uživateli poskytnuta opakovaně, a to i  v průběhu  1 roku.   

Poskytnutí stravy

Poskytovatel  uživatelům pobytové formy sociální služby zajišťuje stravu. Poskytováním stravy jsou  myšleny společný  nákup, pomoc při přípravě stravy uživateli,  pomoc při zprostředkování  hotové stravy.   

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytovatel pomáhá při osobní hygieně, a to zejména podporou dostatečné pozornosti klientů této oblasti, edukací, motivací k uchování a rozvoji dovedností v této oblasti. Poskytuje dále odpovídající  prostory, ve kterých lze hygienu realizovat.

 

Krizové služby

Poskytovatel zajišťuje či zprostředkuje krizové služby, zejména krizovou intervenci,  v potřebné intenzitě a kvalitě.

 

Zprostředkovaná služba: psychoterapie

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  08:00-18:00
   Pátek  :  08:00-18:00
   Pondělí  :  08:00-18:00
   Úterý  :  08:00-18:00
   Středa  :  08:00-18:00
 •  
 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  09:00-15:00
   Pondělí  :  09:00-15:00
   Pondělí  :  09:00-13:00
   Úterý  :  09:00-15:00
   Středa  :  12:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Uživatel si hradí v rámci pobytové formy služby: 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ FORMA

 

Úhrada za pobyt:           70 Kč za každý i započatý den

Úhrada za stravu:  je poskytována pomoc s přípravou a pomoc při zajištění stravy, poskytovatel nezajišťuje celodenní stravu.  Pokud klient trvá na zajištění stravy, pak uhradí cenu stanovenou poskytovatelem nasmlouvaným  dodavatelem stravy, stravu ( 60,- snídaně, 105,-  oběd, 70,- večeře

Praní osobního prádla:      1 Kč/ 1 ks

Úhrada za úkony:

Jedná se pouze o úkony dle § 35 ost. 2 písmeno c) , tj. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC.

 

Rozsah podpory do 80 hodin měsíčně je účtován z částky 155 Kč / 60 minut, a to podle skutečně čerpané podpory v minutách. Částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Rozsah podpory nad 80 hodin měsíčně je účtován z částky 135 Kč / 60 minut,  a to podle skutečně čerpané podpory v minutách. Částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Maximální úhrada je 100 % příspěvku na péči.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ poskytovatele

00195201

Kontaktní údaje na poskytovatele