CDZ RIAPS Trutnov, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj, Trutnov, Trutnov

 • Kapacita počet lůžek: 4
 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 60

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 16+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9379121
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Procházkova 818,54101 Trutnov
 • Telefon: 499 329 307, 725 720 375
 • E-mail: cdz@riaps.cz
 • Web: www.soltrutnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována dospělým osobám s duševním onemocněním ve věku 18 - 64 let především z regionu Trutnovsko.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je pomoc a podpora uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti. Zařízení podporuje uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí. Služby jsou poskytovány ambulantně, přímo v prostorách Stacionáře, případně formou tzv. terénní služby, tedy v prostředí, v němž se uživatel běžně pohybuje.

3. Nabízené činnosti

Základní poskytované služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

Podporujeme u uživatele vlastní iniciativu a aktivní přístup k činnostem. Klademe důraz na nácvik sociálních dovedností a samostatného jednání v různých životních situacích, např.:

• nácvik vedení domácnosti: např. nácvik nákupů, finančního hospodaření, úklidu, praní prádla, nácvik obsluhy domácích spotřebičů

• nácvik dovedností potřebných k jednání na úřadech: vyplňování a podepisování formulářů, složenek atd.

• nácvik vyhledávání potřebných informací: internet, jízdní řády, veřejné vývěsky 

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

nácvik sociálních dovedností přímo v přirozeném prostředí uživatelů např.:

• nácvik cestování hromadnou dopravou, 

• společné návštěvy výstav, kulturních akcí, výlety

• nácvik jednání a komunikace v různých sociálních situacích: na úřadech, u lékaře, při kulturních akcích atd.

 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

• edukace v oblasti zdravého životního stylu

• tvůrčí dílna

• výuka na PC

• cvičení paměti

• nácvik asertivity

• skupinové činnosti se zaměřením na fungování v kolektivu

• individuální rozhovor 

• společenské hry

• expresivní terapie 

• relaxace

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a podpora při řešení: 

• poradenství 

• pomoc při vyřizování na úřadech 

• doprovod atd.

 

Zprostředkovaná služba: 

• skupinová terapie

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  09:00-15:00
   Pondělí  :  09:00-17:00
   Úterý  :  09:00-15:00
   Středa  :  09:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  09:00-15:00
   Pondělí  :  09:00-15:00
   Úterý  :  09:00-15:00
   Středa  :  09:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ poskytovatele

195201

Kontaktní údaje na poskytovatele