Manželská a rodinná poradna, § 37 - Odborné sociální poradenství s prvky terapie

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Trutnov

Komu je služba určena

 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8314639
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství s prvky terapie
 • Adresa: Procházkova 818,54101 Trutnov
 • Telefon: 731 441 264, 499 814 890
 • E-mail: poradna@riaps.cz
 • Web: www.soltrutnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

·         manželé a partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích

·         děti a mládež

·         rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit problémy zasahující celou rodinu nebo své problémy, které s rodinou souvisí

·         rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách

·         osoby v krizi

·         oběti domácího násilí

http://www.riaps.cz/poradna/

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Manželské a rodinné poradny (dále též MRP) je prostřednictvím odborného psychologického poradenství, základního a odborného sociálního poradenství pomoci partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím poradenské činnosti a další pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila schopnost uživatelů služby řešit svoji náročnou situaci vlastními silami, aby plnili optimálně svoji funkci v rodině a také v občanském životě.

 

Cíle

·         odkrytí a následné řešení problémů v mezilidských vztazích

·         pomoc a podpora jednotlivcům, párům, manželům a rodinám v tíživých životních situacích (např. zdraví, úmrtí blízkého člověka, nezaměstnanost, finanční situace, mezigenerační problémy, potíže s výchovou dětí, vedení ke zdravému životnímu stylu...)

·         psychologická pomoc osobám osamělým

·         pomoc partnerům odkrýt a řešit včas problémy, které by mohly v konečném důsledku vést až k rozpadu vztahu

·         v případě rozvodu provázet oba manžele - rozvodové poradenství

·         porozvodové vedení - především v zájmu nezletilých dětí, snížení negativních následků vzniklých rozpadem rodinné konstelace

·         uchovat prostředí pro zdravý vývoj dětí

http://www.riaps.cz/poradna/

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby

1. Základní sociální poradenství

2. Odborné sociální poradenství

http://www.riaps.cz/poradna/

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  7:00-12:00  -  12:00 - 15:00 pro předem objednané uživatele služby
   Pondělí  :  7:00-12:00  -  12:00 - 16:00 pro předem objednané uživatele služby
   Úterý  :  7:00-12:00  -  12:00 - 16:00 pro předem objednané uživatele služby
   Středa  :  7:00-12:00  -  12:00 - 16:00 pro předem objednané uživatele služby
   Čtvrtek  :  7:00-12:00  -  12:00 - 16:00 pro předem objednané uživatele služby
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Manželská a rodinná poradna se nachází ve druhém patře vchodu A budovy RIAPSu, přístup na pracoviště je však zcela bezbariérový (díky výtahu a absenci prahů ve dvěřích).

Název poskytovatele

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ poskytovatele

00195201

Kontaktní údaje na poskytovatele