DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 3

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 27+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8338145
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Stříbrný vrch 199,51761 Rokytnice v Orlických horách
 • Telefon: 494 595 117
 • E-mail: fremuthova@dnsv.cz
 • Web: http://www.uspro.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním postižením ve věku od 26 let se stupněm postižení středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se ocitly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v  nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby a nemohou ji řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Poskytovat takovou pomoc, která by na základě individuálního přístupu umožnila klientům zachovat si a rozvíjet běžný způsob života, usilovat o zachování vazeb mezi klienty, jejich rodinami, příbuznými a jejich přirozeným prostředím tak, aby žili jako jejich vrstevníci se zásadou zachování lidské důstojnosti a samostatnosti.

Dlouhodobý cíl

Dlouhodobým cílem zařízení je podporovat osoby v soběstačném - důstojném životě, v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Zajistit individuální potřeby klientů s ohledem na jejich lidská práva a zachování soukromí.

3. Nabízené činnosti

Na základě § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme základní sociální poradenství.

Na základě § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální přehled úhrady za bydlení a stravu naleznete - DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (dnsv.cz)

 

 

Fakultativní činnost

NE

Fakultativní činnosti nejsou poskytovány.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je plně berbariérová.

Název poskytovatele

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

IČ poskytovatele

70188653

Kontaktní údaje na poskytovatele