DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 5

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 27+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8338145
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Stříbrný vrch 199,51761 Rokytnice v Orlických horách
 • Telefon: 494 595 117
 • E-mail: fremuthova@dnsv.cz
 • Web: http://www.uspro.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním postižením ve věku od 26 let se stupněm postižení středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se ocitly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v  nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby a nemohou ji řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Poskytovat takovou pomoc, která by na základě individuálního přístupu umožnila klientům zachovat si a rozvíjet běžný způsob života, usilovat o zachování vazeb mezi klienty, jejich rodinami, příbuznými a jejich přirozeným prostředím tak, aby žili jako jejich vrstevníci se zásadou zachování lidské důstojnosti a samostatnosti.

Dlouhodobý cíl

Dlouhodobým cílem zařízení je podporovat osoby v soběstačném - důstojném životě, v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Zajistit individuální potřeby klientů s ohledem na jejich lidská práva a zachování soukromí.

3. Nabízené činnosti

Na základě § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme základní sociální poradenství.

Na základě § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální přehled úhrady za pobyt a stravu - http://www.uspro.cz/index.php?id=10234

 

 

Fakultativní činnost

NE

Fakultativní činnosti nejsou poskytovány.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je plně berbariérová.

Název poskytovatele

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

IČ poskytovatele

70188653

Kontaktní údaje na poskytovatele