domov pro osoby se zdravotním postižením, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 42

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 50+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Starší dospělé ženy zejména nad 50 let věku  s mentálním nebo kombinovaným postižením s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jejíž řešení vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí lidé, jiné dostupné veřejné služby, ani sociální služby s nižší mírou podpory.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu starším dospělým ženám zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením, které jsou závislé na každodenní podpoře a pomoci druhé osoby. Tuto podporu jim nemůže poskytnout rodina ani jejich blízcí, běžně dostupné veřejné služby, ani služby s nižší mírou podpory, terénní či ambulantní, ani chráněné bydlení.

 

NAŠÍM CÍLEM JE

 1. Umožnit důstojné, bezpečné a spokojené dožití stávajících uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením, u kterých není předpoklad k jejich dalšímu rozvoji v jiné vhodnější službě.
 2. Umožnit poskytnutí kvalitních služeb starším ženám, přibližujícím se seniorskému věku, které se ocitly v mimořádně nepříznivé situaci a jsou v souladu s naším okruhem osob.
 3. Připravit realizaci transformace domova pro osoby se zdravotním postižením na pobytovou službu pro seniory závislé na péči.

3. Nabízené činnosti

Úkony sociální péče zajišťujeme uživatelům prostřednictvím odborně vzdělaného personálu, který splňuje podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci, kteří si průběžně obnovují a doplňují svou kvalifikaci dalším vzděláváním v rozsahu nejméně 24 hodin ročně.

Úkony sociální péče jsou poskytovány uživatelům individuálně, dle jejich možností a schopností. Nejsou poskytovány plošně všem uživatelům ve stejném rozsahu.

V rámci služby „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ podle § 48 výše zmíněného zákona o sociálních službách zajišťujeme:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

http://www.domovynatresnovce.cz/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/zakladni-informace/

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

http://www.domovynatresnovce.cz/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/cenik/

Bližší informace o cenách za poskytované služby  Vám sdělí sociální pracovnice:

Telefon: 491 401 884

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domovy Na Třešňovce

IČ poskytovatele

71193952

Kontaktní údaje na poskytovatele