Osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoci s nákupy
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Trutnov

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 80

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba osobní asistence je určena dospělým osobám a dětem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.   

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence Oblastní charity Trutnov je poskytování sociálních služeb, které umožní uživatelům setrvávat ve svém přirozeném prostředí i za nepříznivých sociálních situací a tak je podporovat v nezávislém životě při zachování přirozených sociálních vazeb.

3. Nabízené činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě a podávání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných věcí

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální úhradovník dostupný na: https://trutnov.charita.cz/res/archive/002/000323.pdf?seek=1580480458

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Oblastní charita Trutnov

IČ poskytovatele

43465439

Kontaktní údaje na poskytovatele