Odlehčovací služba, § 44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Odpočinek pečujících
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Nové Město nad Metují

 • Kapacita počet lůžek: 6

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 55+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4075651
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: T. G. Masaryka 1424,54901 Nové Město nad Metují
 • Telefon: 775 070 477
 • E-mail: pobytova.socialni@msss.cz
 • Web: http://www.msss.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku, dospělí zejména od 57 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří však nepotřebují specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického  onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba zajišťuje klientovi tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. sociálně terapeutické činnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 9. základní sociální poradenství (poskytováno bezplatně)

4. Specifika služby

Služba je klientům poskytována na základě uzavřené smlouvy.

Míra poskytované podpory vychází z potřeb klienta, které jsou podrobně rozepsány v jeho Individuálním plánu služeb.

Služba je poskytována v nepřetržitém provozu celoročně s ohledem na časovou dotaci jednotlivých profesí.

Ošetřovatelská a zdravotní péče je poskytována kvalifikovanými pracovníky v nepřetržitém provozu.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb je uveden na webových stránkách www.msss.cz

Fakultativní činnost

ANO

Prodej drobného materiálu (papírové ubrousky, hygien. pěny aj.), kopírování, půjčování kompenzačních pomůcek.

Aktuální ceník je zveřejněn na webových stránkách www.msss.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Městské středisko sociálních služeb Oáza

IČ poskytovatele

62730631

Kontaktní údaje na poskytovatele