Domov pro seniory Vrchlabí, § 44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Odpočinek pečujících
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Vrchlabí

 • Kapacita počet lůžek: 3

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 60+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1878615
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Žižkova 590,54301 Vrchlabí
 • Telefon: 702 292 453
 • E-mail: ddsocialni1@volny.cz
 • Web: www.domov-vrchlabi.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu poskytujeme seniorům od 60 let, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. O seniory je jinak pečováno rodinou nebo jinou, v místě dostupnou službou.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pobytové odlehčovací služby Domova pro seniory Vrchlabí je nabídnout seniorům na maximálně tři měsíce plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí a kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Hlavní cíle - spokojený klient se sjednanými službami
                  - zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory

Dílčí cíle - vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
               - podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
               - podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

3. Nabízené činnosti

- poskytnutí ubytování: klienti mohou být ubytováni v jednolůžkovém nebo ve dvoulůžkovém pokoji v budově se společným sociálním zařízením na chodbě.  Pokoje jsou vybaveny novými polohovacími lůžky a novým dřevěným nábytkem. Kapacita služby jsou 3 pobytová místa. V rámci ubytování je zajištěn úklid na pokojích vlastními zaměstnanci a praní osobního i ložního prádla v prádelně domova pro seniory. Objekt obklopuje zahrada, z velké části bezbariérová.

- poskytování stravy: v rámci vlastního stravovacího provozu zajišťujeme celodenní stravu v rozsahu snídaně, oběda, večeře, dopolední a odpolední svačiny. Ve stejném rozsahu zajišťujeme stravu pro klienty s diabetickou a šetřící dietou, pro diabetiky podáváme ještě druhou večeři. Klienti si mohou vybrat z jednoho druhu hlavního jídla, u sladkých jídel je možnost výběru ze dvou druhů.

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: mezi běžné úkony péče o vlastní osobu patří pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (vysazování z lůžka), pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu klienta. Vedeme klienty k maximální samostatnosti, prohlubujeme a upevňujeme jejich základní pracovní návyky. Pomoc poskytujeme prostřednictvím asistence pracovníka v přímé péči  s využitím kompenzačních a manipulačních pomůcek.

- pomoc při osobní hygieně nebo posyktnutí podmínek pro osobní hygienu: posyktujeme pomoc při ranní a večerní toaletě, při koupání nebo sprchování, při výměně ložního a osobního prádla. Pomáháme při prohlubování a upevňování základních hygienických návyků. Pomoc o hygienu zahrnuje také péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC. 

- zprostřekování kontaktu se společenským prostředím: v rámci této činnosti umožňujeme klientům využívat běžně dostupné služby jako jsou např. kadeřník, pedikúra, bohoslužby, služby psychologa, psychiatra a praktického lékaře. Zprostředkováváme kontakt na ostatní externí odborníky a služby, které působí v našem regionu. V maximální míře také podporujeme trvalý kontakt s rodinnými příslušníky a blízkými klientů. Doprovázíme klienty na nákupy nebo jim zajišťujeme možnost nákupu textilu, drogerie a jiného zboží v našem zařízení. Klienti zde mohou využívat ústavní tisk, televizory, rädiopřijímače, PC s možností připojení na internet.

- sociální terapeutické činnosti:nabízíme ergoterapii (procvičování běžných denních aktivit s cílem zachování maximální samostatnosti a soběstačnosti), canysterapii (pozitvní působení psa na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka) a muzikoterapii, která vede ke zmírnění bolesti, úzkosti a strachu klienta.

- aktivizační činnosti: aktivizační činnosti vyplňují volný čas klientů, podporují jejich dosavadní koníčky a zájmy, pomáhají v nácviku a upeňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomáhají také obnovit nebo upevnit kontakt s prostředím, ve kterém žili před příchodem do domova pro seniory.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomáháme klientům obstarat osobní záležitosti, jednání na úřadech, nabízíme pomoc při telefonickém nebo písemném kontaktu s jejich blízkými. Poskytujeme základní bezplatné sociální poradenství.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

aktualizovaný ceník za poskytované služby najdete na webové adrese:

www.domov-vrchlabi.cz/odlehcovaci-sluzba/cenik/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov pro seniory Vrchlabí

IČ poskytovatele

194891

Kontaktní údaje na poskytovatele