Charitní pečovatelská služba Hradec Králové, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Doprovod
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Pomoci s úklidem bytu a praním

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 230

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 19+ let
 • 27+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5376966
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Na Kropáčce 30,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 777736013
 • E-mail: chps@charitahk.cz
 • Web: http://www.charitahk.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu mohou využít:

1)    Lidé se sníženou soběstačností, starší 18-ti let z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • zdravotního postižení

2)    Rodiny s třemi a více současně narozenými dětmi do 4 let věku dítěte, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME lidem,

a)    kteří nespadají do cílové skupiny

b)    kteří žádají o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,

c)    pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby,

d)    kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 ti měsících

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Lidem se sníženou soběstačností poskytujeme pomoc, poradenství a podporu při péči o vlastní osobu a domácnost. Pomáháme zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporujeme stávající soběstačnost a samostatnost, napomáháme prožití aktivního a důstojného života.

Službu poskytujeme v Hradci Králové a blízkém okolí do 20km a v mikroregionu Třebechovicko a Černilovsko.

Cílem pečovatelské služby je podporovat a napomáhat našim klientům, tak aby mohli:

 • zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí (měli zajištěny základní životní potřeby),
 • měli možnost žít, co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
 • měli možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovali vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

3. Nabízené činnosti

V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti:

 

ZÁKLADNÍ:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
 • dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • údržba domácích spotřebičů,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět
 • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

f) bezplatné sociální poradenství

g) aktivizace, pořádání společenských setkání uživatelů, apod.

4. Specifika služby

Sociální pracovník služby je dostupný v době od 7:00 do 15:30 (v této době je možné čerpat základní sociální poradenství, domlouvat termíny setkání, realizovat sociální šetření v domácnosti zájemce apod.). 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  07:00-21:00  -  Třebechovice p.O. 7:00 - 15:30
   Pátek  :  07:00-21:00  -  Třebechovice p.O. 7:00 - 15:30
   Pondělí  :  07:00-21:00  -  Třebechovice p.O. 7:00 - 15:30
   Úterý  :  07:00-21:00  -  Třebechovice p.O. 7:00 - 15:30
   Středa  :  07:00-21:00  -  Třebechovice p.O. 7:00 - 15:30
   Sobota  :  07:00-21:00  -  V Třebechovicích není služba poskytována
   Neděle  :  07:00-21:00  -  V Třebechovicích není služba poskytována
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba je poskytována v domácím prostředí klientů služby.

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele