Charitní pečovatelská služba Náchod, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Doprovod
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Dohled během dne
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Náchod

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 55

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Jedná se vždy o osoby žijící v Náchodě a v jeho okolních obcích do vzdálenosti cca 20 km, ve věku převážně nad 60 let (senioři).

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby dočasně nemocné, jejichž situace vyřaďuje pomoc jiné fyzické osoby

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ:

Posláním Charitní pečovatelské služby (CHPS) Náchod je poskytování pomoci, poradenství a podpory seniorům s omezenou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. Pomáháme zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporujeme stávající soběstačnost a samostatnost, napomáháme prožití aktivního a důstojného života.

Služby jsou poskytovány ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a na území města Náchod a v okolí do 20 km. 

Významnou součástí nabídky služeb CHPS je poskytování poradenství.

CÍL:

 • napomoci uživatelům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, co nejdéle si zachovat dosavadní způsob života a prožívat stáří aktivně a ve svém přirozeném prostředí.
 • pomoci naši služby podporujeme uživatelé v udržení si co nejdéle soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci svého zdravotního stavu).

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
  • dovoz nebo donáška jídla,
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
  • příprava a podání jídla a pití,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti,
  • údržba domácích spotřebičů,
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
  • běžné nákupy a pochůzky,
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět
  • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
 • bezplatné sociální poradenství
 • aktivizace, pořádání společenských setkání uživatelů, apod.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

marie.malinova@nach.hk.caritas.cz

Fakultativní činnost

ANO
 • tisk lístků
 • pronájem jídlonosičů

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Oblastní charita Náchod

IČ poskytovatele

46524282

Kontaktní údaje na poskytovatele