Obecný zájem, z.ú., § 44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Odpočinek pečujících
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové

 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 2

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2189349
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Gen. Govorova 575,50303 Smiřice
 • Telefon: 731 185 873
 • E-mail: iveta.brzkova@pssmirice.cz
 • Web: www.pssmirice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby poskytujeme osobám od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného nebo jiného zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit tak, pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání organizace

Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která klientům, umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života a také poskytnout čas na nezbytnou regeneraci sil pečujícím osobám. Umožnit klientovi využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů. Služby poskytujeme v domácnostech klientů služeb kvalifikovanými pracovníky.

Cíle organizace

1. Poskytování sociálních služeb, dle platných norem, zákonů (Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi organizace.

2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, odborného vzdělání všech pracovníků organizace a počtu spokojených klientů služeb.

3. Uspokojovat potřeby klientů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat klienty v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti.

4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti sociální služby lidem potřebným. Podpora a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme.

5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v  Královéhradeckém kraji.

6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci zaměstnanců a zainteresovaných osob organizace, získávání více zdrojové finanční podpory.

3. Nabízené činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 • ohřev hotového jídla v mikrovlnné troubě nebo na plotně a podání na talíř
 • rozkrájení, rozmixování, oloupání potravin, otevření nádoby
 • uvaření čaje, kávy, příprava ovocných nebo zeleninových šťáv
 • nalití, podání pití do sklenice, hrnečku, lahve
 • naservírování stravy a pití na stůl nebo k lůžku
 • použití klientova nádobí, přístrojů a surovin
 • při postižení horních končetin nakrmení klienta
 • optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

  2.  pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

 • při převlékání z nočního do denního oděvu a naopak
 • do oděvů k lékaři, přátelům, na kulturní, společenské akce
 • z a do oděvu, při použití vany, sprchy, WC
 • zutí, nazutí obuvi, zavázání tkaniček
 • kompenzační pomůcky – tlakové punčochy, korzety, ortézy, protézy, pásy
 • optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

      4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 • z a na  lůžko, vozík, křeslo, židli, gramofon, chodítko, přistavení vozíku, pomoc při zvedání klienta, přidržení klienta při usedání na vozík
 • polohování klienta na lůžku pomocí zvedáku, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka nebo dalšího pracovníka sociální služby)
 • postel klienta by měla být polohovací, případně dostatečně vysoká, vybavená hrazdou a přístupná ze tří stran
 • v případě že nejsou pro poskytování úkonu vytvořeny podmínky, může být úkon odmítnut
 • optimální denní časový rozsah 30 minut, četnost 1x denně

  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 • pomoc klienta při pohybu v prostoru, pomoc při pohybu za pomocí chodítka, holí, vozíku, uvědomění si kde se v dané chvíli nachází
 • monitorování překážek v bytě
 • monitorování překážek v prostoru mimo bydliště
 • nasměrování klienta správným směrem, doprovod na místo klientem určené
 • optimální denní časový rozsah 60 minut, četnost 1x denně

  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygien

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

 • pomoc při mytí celého těla, intimní partie pouze při omezené hybnosti klienta
 • ranní hygiena: mytí obličeje, rukou, čištění chrupu, protézy
 • pomoc při sprchování, koupání v domácnosti
 • pomoc při použití běžných pleťových krémů
 • u ležícího klienta mytí na lůžku žínkou a osušení
 • hygienické prostředky a ručníky používá klient vlastní

  Ne- neholíme, nedepilujeme, nelíčíme, v případě otevřených ran nekoupeme

 • optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 • česání, úprava vlasů, mytí, vysušení fénem klienta
 • stříhání nehtů na rukou, čištění, pilování (nůžkami, pilníkem klienta)
 • hygienické prostředky a ručníky používá klient vlastní

  Ne – stříháme vlasy a nehty na nohou

   V případě zájmu zajistíme kadeřnici, pedikérku

 • optimální denní časový rozsah 20 minut, četnost 1 x týdně
 • 3. pomoc při použití WC
 • podsunutí, vynesení WC mísy, bažanta
 • pomoc při usedání a vstávání z toalety
 • výměna hygienických pomůcek
 • u ležícího klienta, klienta s postiženým zrakem sundání, omytí a utření intimních partií a výměna čisté hygienické pomůcky, je-li takto dohodnuto
 • optimální denní časový rozsah 30 minut, četnost 1 x denně
 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy, potřebám dietního stravování
 • Pracovník zajistí jídlo odpovídající požadovaným normám, buď nákupem hotového jídla, nebo jednotlivých potravin a to v pouze v obchodech ve Smiřicích.
 • optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

    2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:

 • pomoc klientovi společně připravit jednoduchá, rychlá jídla, nevaříme
 • pomoc s úkony, které sám nezvládne
 • optimální denní časový rozsah 40 minut, četnost 1 x denně

   

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

                                                                               

  1.doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

 • pracovník doprovází klienta služeb do místa určeného klientem a zpět domů ve městě Smiřice, popřípadě obcích, kde služby poskytujeme (lékař, veřejné instituce, úřady, společenské akce, procházky, návštěva kostela, hřbitova, muzea, kina)
 • formy doprovodu: zavěšení klienta, v rámě, tlačení na invalidním vozíku, pracovník jde vedle klienta a pouze ho jistí
 • optimální denní časový rozsah 100 minut, četnost 1 x týdně

   

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob
 • pracovník podporuje klienta v navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztazích
 • forma podpory: zprostředkování telefonického, písemného nebo osobního styku s osobami, institucemi, které si přeje klient kontaktovat
 • optimální denní časový rozsah 120 minut, četnost 1 x týdně

 

 1.  sociálně terapeutické činnosti:
 • cvičení s pomůckami (gymnastické míče, masážní balonky, Thera-band pásy)
 • bazální stimulace
 • relaxační a zdravotní cvičení
 • dechová cvičení
 • poslech hudby, sledování televize
 • zpívání
 • výtvarné a rukodělné činnosti
 • procvičování paměti – řešení křížovek, kvízů, slovní hrátky, stolní hry
 • vzpomínkové (reminiscence)
 • cvičení na zlepšení koncentrace
 • předčítání, četba knih, novin, časopisů atd.
 • procházky, posezení na zahradě, společné trávení volného času
 • možnost návštěv kulturních a společenských setkání v městském kulturním středisku Dvorana ve Smiřicích
 • optimální denní časový rozsah 120 minut, četnost 1x  denně

   

  F. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  1.pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů

   - upevňování nebo obnovení vztahů s rodinou

   - nácvik dovedností potřebný k úředním úkonům, napsání žádosti, krátkého dopisu

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 - podpora v samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí (jednání s úřady, vyřizování písemností, telefonátů atd.)

 • optimální denní časový rozsah 50 minut, četnost  1x  denně

 

G.  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • pomoc a podpora při výkonu manuálních činností a sebeobsluhy
 • podpora a nácvikové aktivity domácích prací běžné denní aktivity, jako jsou příjem a příprava jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC, obstarávání osobních záležitostí
 • nácvik chůze samostatně, s oporou i s kompenzační pomůckou
 • procvičování jemné motoriky, součinnost „oko – ruka“ koordinace pohybů
 • nácviky orientace v přirozeném prostředí a čase
 • rozvíjení komunikačních dovedností odpovídající potřebám a schopnostem klienta - umět sdělit, co potřebuji, porozumět sděleným informacím
 • podpora finanční samostatnosti
 • nácvik psaní
 • přispění ke zvládání úkonů, které byly pro klienta doposud samozřejmostí
 • optimální denní časový rozsah 120 minut, četnost  1x  denně

2. podpora při zajištění chodu domácnosti

 • k mytí, čištění jsou použity úklidové prostředky klienta
 • utření prachu z nábytku, ošetření nábytku leštěnkou, přípravky k tomu určenými
 • úklid, desinfekce sociálního zařízení- umytí umývadla, baterií, vany nebo sprchového koutu, toalety, obkladů
 • vytření, zametení podlahových krytin
 • omytí pracovní desky kuchyňské linky
 • mytí nádobí, běžné nádobí používané denní spotřebou, mytí houbičkou a saponátem klienta
 • vyluxování luxem klienta
 • zalití květin v bytě
 • vynesení odpadků, odpadky z domácnosti klienta v uzavřeném pytli na místo ktomu určené
 • výměna lůžkovin, přehozů, svlečení a povlečení lůžkovin
 • vložení prádla do pračky, skládání, žehlení a uložení prádla do skříně
 • optimální denní časový rozsah 60 minut, četnost 1x  denně

 

H. základní sociální poradenství

 • poskytujeme zdarma
 • informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace, možnosti výběru sociální služby, formy pomoci, možnosti využívání běžně dostupných zdrojů, možnosti podpory

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

  Ceník odlehčovacích služeb platný od  1.9. 2017      

 

Poskytovatel služeb: Obecný zájem,z.ú. Gen.Govorova 575, Smiřice 50303

Kontakt: ředitelka  Mgr. Iveta  Brzková               tel.:731 185 873

Sociální pracovník                                                    tel: 605 158 323

Kancelář                                                                    tel: 495 422 805

                   

Základní činnosti poskytované za cenu úkonu                             120,-Kč / 1hod.

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc a podpora při podávání jídla, pití                                                         

- pomoc při oblékání a svlékání,

  včetně speciálních pomůcek

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                    

- pomoc při prostorové orientaci,

  samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)                                                      

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                          

- pomoc při použití WC                                                                                  

 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,

  zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování                                                                              - pomoc při přípravě stravy, přiměřené době poskytování služby                                                        

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 - doprovod (do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)

 - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, podpora při aktivitách   podporující sociální začleňování osob

 sociálně terapeutické činnosti

- činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

- ( sebeobsluha, reminiscenční terapie, ergoterapie, trénink paměti)

pomoc při uplatňování práv, oprávněného zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti)

sociální poradenství

 • poskytujeme zdarma

 

 

                              .        

 

Fakultativní činnost

NE

 

 

                              .        

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba dojíždí za klienty, sídlo je v prvním patře bez výtahu.

Název poskytovatele

Obecný zájem, z.ú.

IČ poskytovatele

26643715

Kontaktní údaje na poskytovatele