Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s nákupy
 • Doprovod

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Svoboda nad Úpou

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 80

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2946425
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Kostelní 526,54224 Svoboda nad Úpou
 • Telefon: 499 871 177, 739 934 545
 • E-mail: reditel@dps-svoboda.cz
 • Web: http://www.musvoboda.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají bydliště ve Svobodě nad Úpou, Mladých Bukách, Janských Lázních, Horním Maršově, Peci pod Sněžkou a Malé Úpě.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravoním postižením (tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení)
 • osoby s jiným zdravotním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

 • bez omezení věku

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním organizace je poskytování pečovatelské služby, která umožní uživatelům setrvávat ve svém přirozeném prostředí i za nepříznivých sociálních situací, a tak je podporovat v nezávislém životě při zachování přirozených sociálních vazeb a co nejvyšší možné míry jejich běžného způsobu života prostřednictvím individuálního a profesionálního přístupu, a to takovým způsobem, aby byla motivující a podporovala jejich nezávislost, samostatnost a sociální začlenění.

 

3. Nabízené činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • celková koupel včetně mytí vlasů v domácnosti / ve Středisku osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby  a doprovázení zpět
 • procházka v rámci udržení mobility, či v rámci zachování společenského kontaktu

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  06:30-15:00
   Úterý  :  17:00-20:00
   Středa  :  06:30-15:00
   Středa  :  17:00-20:00
   Čtvrtek  :  06:30-15:00
   Čtvrtek  :  17:00-20:00
   Pondělí  :  06:30-15:00
   Pondělí  :  17:00-20:00
   Pátek  :  06:30-15:00
   Pátek  :  17:00-20:00
   Sobota  :  06:30-13:00
   Sobota  :  17:00-20:00
   Neděle  :  06:30-13:00
   Neděle  :  17:00-20:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:30-13:00
   Středa  :  07:30-13:00
   Čtvrtek  :  07:30-13:00
   Pondělí  :  07:30-13:00
   Pátek  :  07:30-13:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platný ceník je zveřejněn na:

http://www.musvoboda.cz/attachments/026_Sazebník%20úkonů%20platný%20od%201.9.2017.pdf

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Motejlková, ředitelka, sociální pracovník

Telefon: 499 871 177

Mobil: 739 934 545

E-mail: reditel@dps-svoboda.cz

 

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní úkony:

 • dohled nad uživatelem
 • dohled nad dodržováním léčebného režimu
 • doprava služebním vozidlem (pouze v souvislosti s doprovodem)

Platný ceník je zveřejněn na:

http://www.musvoboda.cz/attachments/026_Sazebník%20úkonů%20platný%20od%201.9.2017.pdf

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

IČ poskytovatele

49290738

Kontaktní údaje na poskytovatele