Charitní pečovatelská služba, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Doprovod
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jičín, Kopidlno

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 195

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 27+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Věkové  vymezení uživatelů služby:

 •  osoby se zdravotním postižením od 18 let věku

 •  senioři (mladší senioři 65-80 roků, starší senioři nad 80 let)

  Služba je poskytována občanům těch obcí na území Jičínska, které na službu finančně přispívají. Ostatním žadatelům je služba poskytována po individuální dohodě a za předpokladu, že se na ní bude daná obec finančně podílet.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Charitní pečovatelské služby

Pomáhat starým a nemocným lidem na základě jejich individuálně určených potřeb, vést plnohodnotný život, a to navzdory jejich handicapům.   

Cíle sociální služby

 • Umožnit cílové skupině setrvávat v přirozeném prostředí domova tak dlouho, dokud je to možné.

 • Poskytovat cílové skupině pomoc týkající se péče o vlastní osobu, včetně osobní hygieny; zajištění chodu domácnosti; zajištění stravy; zajištění kontaktu se společenským prostředím. 

3. Nabízené činnosti

 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 •  pomoc při zajištění chodu domácnosti
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

Principy poskytování služeb

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
   Pátek  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
   Sobota  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
   Neděle  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
   Pondělí  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
   Úterý  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
   Středa  :  7:00-22:00  -  i ve svátky
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 Ceník služeb Charitní pečovatelské služby

 a) pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                            

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                         (130,- Kč/hod.)

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                              (130,- Kč/hod.)

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru     (130,- Kč/hod.)

4. pomoc při přesunu na lůžko, nebo na vozík                                                       (130,- Kč/hod.)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                    (130,- Kč/hod.)

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                             (130,- Kč/hod.)

3. pomoc při použití WC                                                                                        (130,- Kč/hod.)

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

2. dovoz jídla                                                                                                         (22,- Kč)

3. pomoc při přípravě jídla a pití                                                                            (130,- Kč/hod.)

4. příprava a podávání jídla a pití                                                                           (130,- Kč/hod.)

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti                                                                      (130,- Kč/hod.)

2. velký úklid (sezónní úklid, úklid po malování atd.)                                           (130,- Kč/hod.)

3. donáška vody                                                                                                     (130,- Kč/hod.)

4. topení v kamnech, donáška a příprava topiva,

    údržba topných zařízení                                                                                     (130,- Kč/hod.)

5. běžné nákupy a pochůzky                                                                                  (130,- Kč/hod.)

6. velký nákup týdenní, nákup vybavení domácnosti a ošacení                             (115,- Kč)

7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy                                  (70,- Kč/kg)

8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy                                (70,-Kč/kg)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2. doprovod k lékaři, na úřady a za veřejnými službami                                        (130,- Kč/hod.)

f) fakultativní služby

1. zajištění duchovních služeb                                                                                (zdarma)

Fakultativní činnost

ANO

Bezplatná fakultativní služba - Zajištění duchovních služeb.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Oblastní charita Jičín

IČ poskytovatele

73633755

Kontaktní údaje na poskytovatele