Pečovatelská služba, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Dvůr Králové nad Labem

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 188
 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 7

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba  je určena pro seniory a lidi se zdravotním postižením ze Dvora Králové n.L. a z obcí v jeho spádové oblasti.  Pečovatelská služba může být poskytnuta žadatelům v  nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou schopnost zajistit své životní potřeby v oblasti osobní péče a péče o domácnost svépomocí, tyto potřeby nemůže zajistit rodina ani nejbližší okolí, žadatel je zdravotně postižený nebo nemocný a má trvalý nebo přechodný pobyt na území spádové oblasti.

Pečovatelská služba nezajišťuje zdravotní péči a není určena lidem plně soběstačným v oblasti péče o vlastní osobu a péče o domácnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem pečovatelské služby je podpora uživatelů v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba zajišťuje běžné aktivity jako například nákup, úklid, zajištění oběda, pomoc při osobní hygieně. Klienti tak mohou za pomoci služby překonávat ve své domácnosti obtíže spojené s vysokým věkem nebo špatným zdravotním stavem.

3. Nabízené činnosti

 • pomáháme rodině s péčí
 • službu poskytujeme ve Dvoře Králové n. L. a v okolních obcích
 • zprostředkujeme další služby (pedikúra, kadeřník)

  Pomoc nabízíme v těchto oblastech:

  a) při sebeobsluze (oblékání, svlékání, česání)

  b) při zajištění osobní hygieny (doma nebo ve středisku)

  c) při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava jídla)

  d) pomoc v domácnosti (úklid, nákup a další)

  e) kontakt s lékaři a úřady (doprovod, dovoz)

  f) poradenství (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu aj.)

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  7:00-20:00
   Úterý  :  7:00-20:00
   Středa  :  7:00-20:00
   Čtvrtek  :  7:00-20:00
   Pátek  :  7:00-20:00
   Sobota  :  7:00-20:00
   Neděle  :  7:00-20:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-16:00
   Úterý  :  9:00-16:00
   Středa  :  9:00-16:00
   Čtvrtek  :  9:00-16:00
   Pátek  :  9:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem

IČ poskytovatele

43462162

Kontaktní údaje na poskytovatele