Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Trutnov, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoci s nákupy
 • Dohled během dne
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hostinné, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 251

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 65+ let
 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, respirační a kardiovaskulární onemocnění, stomie, roztroušená skleroza...)
 • osoby s jiným zdravotním postižením (mentální, duševní nemoci, smyslové a kombinované onemocnění)
 • osoby s tělesným postižením (postižení pohybového aparátu)
 • osoby se zdravotním postižením (zdravotní postižení v důsledku úrazu, nemoci či vrozené vady)
 • senioři

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Trutnov je umožnit uživatelům setrvávat ve svém přirozeném prostředí i za nepříznivých sociálních situací, a tak je podporovat v nezávislém životě při zachování přirozených sociálních vazeb. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zahrnuje především pomoc při základních úkonech sebepéče, péči o domácnost a zprostředkování kontaktu se společenských prostředím.

3. Nabízené činnosti

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • celková koupel včetně mytí vlasů
  • pomoc při použití WC
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • dovoz nebo donáška jídla
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • příprava a podání jídla a pití
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezńního úklidu
  • donáška vody
  • topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba topných zařízení
  • běžné nákupy a pochůzky
  • donáška léků
  • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
  • procházka v rámci udržení mobility, či v rámci zachování společenského kontaktu

4. Specifika služby

Pečovatelské služby zajišťujeme v Trutnově i v okolních obcích (ORP).

Další navazující služby:

 • půjčovna zdravotních pomůcek
 • osobní asistence
 • zdravotní služba

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Neděle  :  07:00-15:00
   Neděle  :  16:00-20:00
   Úterý  :  07:00-20:00
   Středa  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-15:00
   Sobota  :  16:00-20:00
   Pondělí  :  07:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník služeb je uveden na webových stránkách:

https://trutnov.charita.cz/res/archive/002/000363.pdf?seek=1588658846

 

Fakultativní činnost

ANO
 1. Doprava služebním vozidlem (pouze v souvislosti s doprovodem)
 2. Dohled nad uživatelem

Fakultativní činnosti lze poskytovat pouze uživatelům sociálních služeb, kteří využívají základních úkonů pečovatelské služby. Jsou doplňkem k základním službám a mohou být poskytovány, jen pokud to umožní provoz organizace.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Oblastní charita Trutnov

IČ poskytovatele

43465439

Kontaktní údaje na poskytovatele